(374 10) 52-45-19


Մեր ծառայությունները


 

 

Խորհրդատվություն, արտադրական կորուստների նորմավորում

  Խորհրդատվության բաժնի բարձրակարգ մասնագետները իրենց օգնությունն են առաջարկում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ`
 • Խորհրդատվություն արտադրության և արտադրանքի համապատասխանության հավաստման /սերտիֆիկացման, հայտարարագրման/ վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն արտադրանքին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների մշակման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն ձեռնարկության ճիշտ և միջազգային նորմերին համապատասխան նախագծման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն լաբորատոր գործունեության իրականացման հետ կապված` լաբորատորիայի նախագծում, անհրաժեշտ պարտադիր սարքավորումների, գույքի, նյութերի, մեթոդների և այլնի վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն որակի կառավարման / ISO 9001/ համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն սննդամթերքի անվտանգության / ISO 22000 / կառավարման համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն շրջակա միջավայրի կառավարման / ISO 14001/ համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն ռիսկերի կառավարման / HACCP / համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն տեղեկատվական անվտանգության / ISO 27001/ կառավարման համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալl;
 • Խորհրդատվություն էներգաարդյունավետության կառավարման համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն անձնակազմի կառավարման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն անձնակազմի մոտիվացման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն աշխատանքի անվտանգության և աշխատատեղում առողջության պահպանման /OSHAS 18001/ կառավարման համակարգերի ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն պատշաճ արտադրական գործունեության /GMP/, պատշաճ լաբորատոր գործունեության` GLP, պատշաճ հիգիենիկ գործունեության` GHP և այլն ստանդարտների մշակման և ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն ձեռնարկությունների հիմնադրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն ձեռնարկությունների վերակազմավորման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն ֆինանսների կառավարման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն վերը նշված բոլոր կառավարման համակարգերի միջազգային սերտիֆիկացման վերաբերյալ:
 

Արտադրական կորուստների նորմավորում

  Արտադրական կորուստների նորմավորման և արտադրության պլանավորման բաժնի փորձագետները կօգնեն Ձեզ ցանկացած տիպի արտադրության պատշաճ կազմակերպման հարցում:

  Ունենալով երկար տարիների փորձ, երկարամյա մոնիտորինգի արդյունքներ, մեր մասնագետները կուսումնասիրեն Ձեր արտադրությունը, կբացահայտեն և կփաստաթղթավորեն արտադրությունում առկա արտադրական կորուստներն ու թափոնները:

  Ուսումնասիրության ավարտին Ձեզ կտրամադրվի ամբողջական ավարտուն փաթեթ և դրա հիման վրա ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ արտադրությունում կորուստների մասին, որը հետագայում կարող է հիմք ծառայել Ձեզ համար հարկային և մաքսային ձևակերպումների ժամանակ:


Մեր գործընկերները


© Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Նարեկ» Գիտահետազոտական ՓԲԸ -ին           Կայքի ձևավորում `