(374 10) 52-45-19


Մեր ծառայությունները


 

 

Անձանց սերտիֆիկացում


  Ընկերության կազմում գործում է անձանց սերտիֆիկացման մարմին` հավատարմագրման վկայագիր N AST-001.R-0001-2011, նույնականացման նշագիրը H 04:

  Իրականացնում է անձանց սերտիֆիկացում հետևյալ ոլորտներում`
  • արտադրության կազմակերպում;
  • արտադրության տեխ.քիմ վերհսկում;
  • արտադրության մանրէաբանական վերահսկում;
  • արտադրանքի փորձաքննություն;
  • համապատասխանության հավաստում'
  • միջազգային կառավարման համակարգերի` ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, HACCP, ISO 17025, ISO 18001, ISO 27001, GMP, GLP, GHP մշակում և ներդրում;
  • միջազգային կառավարման համակարգերի` ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, HACCP, ISO 17025, ISO 18001, ISO 27001, GMP, GLP, GHP աուդիտ:


Մեր գործընկերները


© Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Նարեկ» Գիտահետազոտական ՓԲԸ -ին           Կայքի ձևավորում `