(374 10) 52-45-19


Մեր ծառայությունները


 

 

Ուսուցում, վերապատրաստում

  Ուսումնամեթոդական բաժինը կազմակերպում է ուսուցման, վերապատրաստման ընդհանուր և մասնագիտական դասընթացներ բոլոր ցանկացողների համար:
Ուսուցման ծրագրում ներկայումս ներառված են հետևյալ թեմաները`
  • Կառավարման միջազգային համակարգերի /ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 17025, ISO 18001, ISO 26000, HACCP, GMP, GLP և այլն/ պահանջներին համապատասխան փաստաթղթերի մշակման և ներդրման հմտություններ:
  • Կառավարման միջազգային համակարգերի /ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 17025, ISO 18001, ISO 26000, HACCP, GMP, GLP և այլն/ աուդիտ:
  Ընկերությունը կազմակերպում է նաև Կառավարման Միջազգային Համակարգերի աուդիտորների պատրաստման դասընթացներ` IRCA /International Register of Certificated Auditors/ կողմից ընդունված և հավանության առաջացած մեթոդով:

  Ընկերությունն իր ծառայությունն է առաջարկում նաև անձանց սերտիֆիկացման հարցում այն անձանց, ովքեր կավարտեն հետևյալ դասընթացները`
  • շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգերի ներդրման մասնագետի պատրաստում;
  • որակի կառավարման համակարգերի ներդրման մասնագետի պատրաստում;
  • սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգերի ներդրման մասնագետի պատրաստում;
  • պատշաճ լաբորատոր գործունեության ստանդարտների ներդրման մասնագետի պատրաստում;
  • պատշաճ արտադրական գործունեության ստանդարտների ներդրման մասնագետի պատրաստում;
  • աշխատանքի անվտանգության և աշխատատեղում առողջության պահպանման կառավարման համակարգերի մասնագետի
  • այլ կառավարման համակարգերի ներդրման մասնագետի պատրաստում:


Մեր գործընկերները


© Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Նարեկ» Գիտահետազոտական ՓԲԸ -ին           Կայքի ձևավորում `