Խորհրդատվություն

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Խորհրդատվության բաժնի պրոֆեսիոնալ մասնագետները ծառայություններ են  առաջարկում հետևյալ հարցերով `

 • Խորհրդատվություն արտադրության և արտադրանքի համապատասխանության հավաստման /սերտիֆիկացման, հայտարարագրման/ վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն արտադրանքին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների մշակման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն ձեռնարկության ճիշտ և միջազգային նորմերին համապատասխան նախագծման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն լաբորատոր գործունեության իրականացման հետ կապված` լաբորատորիայի նախագծում, անհրաժեշտ պարտադիր սարքավորումների, գույքի, նյութերի, մեթոդների և այլնի վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն որակի կառավարման / ISO 9001/ համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն սննդամթերքի անվտանգության / ISO 22000/ կառավարման համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն շրջակա միջավայրի կառավարման /ISO 14001/ համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն ռիսկերի կառավարման / HACCP/ համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն տեղեկատվական անվտանգության / ISO 27001/ կառավարման համակարգերի մշակման և ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն անձնակազմի կառավարման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն անձնակազմի մոտիվացման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն աշխատանքի անվտանգության և աշխատատեղում առողջության պահպանման /OSHAS 18001/ կառավարման համակարգերի ներդրման վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն պատշաճ արտադրական պրակտիկայի /GMP/, պատշաճ լաբորատոր պրակտիկայի` GLP, պատշաճ հիգիենայի պրակտիկայի` GHP պահանջների  վերաբերյալ;
 • Խորհրդատվություն վերը նշված բոլոր կառավարման համակարգերի միջազգային սերտիֆիկացման վերաբերյալ:

Մենք կկապվենք ձեզ հետԼրացրեք հայտը