Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացում

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացում

«ՆԱՐԵԿ» ԳՀ ՓԲԸ կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է ստորև թվարկվող ստանդարտների պահանջներին համապատասխան ներդրված, ինչպես նաև ինտեգրված կառավարման համակարգերի աուդիտ և սերտիֆիկացում:

  • ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1-2015, ՀՍՏ ԻՍՕ /ԻԷԿ SU 17021-2-2013, ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ ՏՍ 17021-3-2016,
  • ՀՍՏ ԻՍՕ 9001-2016/ԻՍՕ 9001:2015,
  • ՀՍՏ ԻՍՕ 22000-2019/ISO2200:2018,
  • Certification standart HACCP/ՎՎՀ ԿԿ ԳՕՍՏ 33980-2016/CAC/GL 32-1999,
  • FSSC` ՀՍՏ ISO 22000,
  • ՀՍՏ ՕՀՍԱՍ 18001/OHSAS 18001, ՀՍՏ ԻՍՕ 45001,

ՍՄ ուսումնական կենտրոնում կազմակերպվում և իրականացվում են ուսուցումներ և վերապատրաստումներ՝ կառավարման համակարգերում ներգրավված անձնակազմի համար:
Որակի ապահովման բնագավառում ՍՄ-ի  ընդունած Քաղաքականության բաղադրիչներից են՝.

  • գործել օրենսդրության, իրավական ակտերի և ստանդարտների շրջանակներում, բավարարել, անգամ գերազանցել հայտատուների պահանջները,
  • գործել թափանցիկ և անկողմնակալ,
  • կոմպետենտ անձնակազմի միջոցով և շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ շարունակաբար բարելավել գնահատման մեթոդներն ու կիրառվող տեխնոլոգիաները:

Համապատասխանության հավաստման աշխատանքների վճարումը կատարվում է պայմանագրային հիմունքներով։

Մենք կկապվենք ձեզ հետԼրացրեք հայտը