Արտադրանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացում

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Արտադրանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացում

«Նարեկ» գիտահետազոտական փակ բաժնետիրական ընկերության Արտադրանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմինը առանձնացված ստորաբաժանում է, կրում է պատասխանատվություն իր համապատասխանության հավաստման ( սերտիֆիկացման, հայտարարագրման)  աշխատանքների անկողմնակալության համար և ապահովում է առևտրային, ֆինանսական կամ այլ ճնշումների անկողմնակալությունը: Սերտիֆիկացման մարմինը իրականացնում է համապատասխանության հավաստման աշխատանքներ՝ ազգային տեխնիկական կանոնակարգերով չկանոնակարգվող ոլորտներով և  մաքսային միության /եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով հավատարմագրման ոլորտին համապատասխան:

Սերտիֆիկացման մարմինը իր գործունեությունն իրականացնում է բարձր մասնագիտական պատրաստվածություն և համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների միջոցով:

«Նարեկ» գիտահետազոտական փակ բաժնետիրական ընկերության Արտադրանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմինը հայտատուներին առաջարկում է ծառայություն հետևյալ ոլորտներում․

 • ՄՄ ՏԿ 005/2011 «Փաթեթվածքի անվտանգության մասին»
 • ՄՄ ՏԿ 009/2011 «Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի անվտանգության մասին»
 • ՄՄ ՏԿ 015/2011 «Հացահատիկի անվտանգության մասին»
 • ՄՄ ՏԿ 017/2011 «Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին»
 • ՄՄ ՏԿ 021/2011 «Սննդամթերքի անվտանգության մասին»
 • ՄՄ ՏԿ 023/2011 «Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերքի տեխնիկական կանոնակարգ»
 • ՄՄ ՏԿ 024/2011 «Ճարպայուղային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ»
 • ՄՄ ՏԿ 029/2012 «Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ»
 • ՄՄ ՏԿ 033/2013 «Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին»
 • ՄՄ ՏԿ 034/2013 «Մսի և մսամթերքի անվտանգության մասին»
 • ԵԱՏՄ ՏԿ 040/2016 «Ձկան և ձկնամթերքի  անվտանգության մասին»
 • ԵԱՏՄ ՏԿ 044/2017 «Փաթեթավորված խմելու ջրի, ներառյալ բնական հանքային ջրի անվտանգության մասին»
 • ԵԱՏՄ ՏԿ 051/2021 «Թռչնի մսի և դրա վերամշակումից ստացվող արտադրանքի անվտանգության մասին»
 • ՀՀ կառավարության առ 19.10.2006 N 1546-Ն որոշում «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգ»

 Կիրառվող սերտիֆիկացման գնահատման ձևը և սխեմաները  ներկայացված են Pr-08/-7/2022 «Արտադրանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմնի սերտիֆիկացման  կարգ» ընթացակարգում,

Համապատասխանության հայտարարագրերի գնահատման ձևը և սխեման տրված է Pr-12/-7/2022 «Համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման կարգը» ընթացակարգում:

«Նարեկ» գիտահետազոտական փակ բաժնետիրական ընկերության  Արտադրանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմինը հավատարմագրվել է ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065 – 2013 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան՝ Հավատարմագրման վկայագիր N 009/S- (http://www.armnab.am/CertificationBodyList) և նշանակվել որպես գնա­հատման մարմին՝ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարու­թյան կողմից ՀՀ Գնահատման Մարմնի Նշանակման Վկայական Ն-16  (https://mineconomy.am/page/401):

 Արտադրանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմնի ծառայությունների գնագոյացումն ու արժեքը ներկայացված է՝  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարրի № 515-Ն առ 16․04․2015թ. «ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» Հրամանում:

Սերտիֆիկիացման գործընթացի վճարումը  կատարվում  է պայմանագրային հիմունքներով:

 Բողոքների և գանգատների հետ վարվելու կարգը նկարագրված է Pr-05/-7.13/2022 «Բողոքներ և գանգատներ» ընթացակարգում։

Մենք կկապվենք ձեզ հետԼրացրեք հայտը